عضو جامعه جهانی علم و مهارت شو

تجمیع و استاندارد سازی سوابق شغلی

معرفی مخترعین و هنرمندان به صنایع و بازار های جهانی

ارتباط متقابل با سایر مخترعین

مرکز عالی مهارت سنجی بین المللی اوراسیا

ثبت جهانی افتخارات علمی و مهارتی

دوره های تخصصی تکمیلی

متمایز بیندیش و متفاوت عمل کن

پذیرش از برترین دانشگاه های جهان

بصورت حضوری و مجازی

جایگاه جهانی خودت رو پیدا کن

ما راه را نشان میدهیم

افق های پیش رو گسترده و روشن است

مسیر موفقیت را دنبال کن...

مشاوره علمی و تحصیلی ، ثبت تخصص های تجربی، اعطای سرتیفیکیت

مرکز عالی مهارت سنجی بین المللی اوراسیا


iusr
iusr
iusr
iusr
iusr
iusr
iusr
iusr
iusr